o szkole

Zespół Szkół w Cieszynie jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkóły publicznej.

Szkoła istnieje od 1997 roku. Naszym organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Szkoła znajduje się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 8 w Cieszynie. Położenie szkoły jest dużym udogodnieniem komunikacyjnym dla młodzieży. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w pobliżu budynku szkoły.

Szkoła jest objeta patronatem Akademii Sztuki Wojennej.

Zespół Szkół w Cieszynie prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych w następujących typach szkół:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)  w zawodzie:

Magazynier - logistyk

  • Technikum w zawodach:

Technik logistyk

    - klasa mundurowa

  • Liceum Sztuk Plastycznych:

Plastyk: techniki graficzne