Magazynier - Logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Magazynier - logistyk

Wybierz zawód, który da Ci pracę!


Zapisz się

  • Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.
  • Kształcenie praktyczne: zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.
  • W czasie nauki uczeń może zdobyć dodatkowe kwalifikacje z obsługi kas fiskalnych i wózków widłowych.

Jako absolwent zyskasz kwalifikacje: Obsługa magazynów. Możesz również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji: Organizacja transportu.

 

Jako absolwent w zawodzie magazynier-logistyk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
  4. Kompetencje personalne i społeczne.

 

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
·         firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
·         sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
·         centra logistyczne,
·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.

 

Zapisz się