Technik logistyk

Charakterystyka zawodu Technik - logistyk

    Klasa mundurowa

Zapisz się

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)     Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2)     Zarządzania zapasami;

3)     Organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4)     Zarządzania gospodarką odpadami;

5)     Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

LOGISTYK to zawód pełen wyzwań! - Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim.

LOGISTYKA to system sterowania przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Kierunek polecany jest osobom takim jak TY — młodzieży przedsiębiorczej, umiejącej planować, z wyobraźnią i zdolnościami organizowania wielkich przedsięwzięć.

To od CIEBIE może w przyszłości zależeć na przykład dobre zaopatrzenie wielkiego firmowego supermarketu czy sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i pomocy w sytuacji kryzysowej.

To TY możesz zarządzać transportem miejskim w wielkim mieście, czy dbać o zaopatrzenie służb porządkowych, wojska, straży pożarnej czy policji.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje:

 •         SPL.01. Obsługa magazynów
 •         SPL.04. Organizacja transportu

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika logistyka. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Zapisz się