Logistyka bez granic

 

 

Zrealizowany projekt:

„Logistyka bez granic” (nr 2014-1-PL01-KA102-000569) - Projekt Mobilności w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego” realizowanych ze środków POWER VET na zasadach Programu Erasmus +

Projekt zakładał trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Cordobie w Hiszpanii dla grupy 18 uczniów w zawodzie technik logistyk.

Termin stażu: 19.09.2015 -10.10.2015 – Cordoba (Hiszpania)

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów i jednocześnie wyrównanie ich szans   na międzynarodowym rynku pracy. Projekt pod kątem organizacyjnym był nadzorowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie Panią Barbarę Nawrat. Opiekę nad Uczniami, podczas mobilności zagranicznej, sprawowali doświadczeni nauczyciele: Marek Cieślar i Artur Woliński.

Oto krótkie uczniowskie podsumowanie z wyjazdu:

Wyjazd w ramach Europejskiego Projekt "Erasmus+ Logistyka bez granic" przyniósł nam wiele nowych doświadczeń oraz wrażeń. Każdy dzień w Hiszpanii był czymś nowym, a praktyki w zawodzie logistyka pozwoliły na zdobycie nowych kwalifikacji związanych z dystrybucją, magazynowaniem oraz produkcją. Dodatkowo poznaliśmy bogatą kulturę kraju, zwyczaje hiszpańskiego narodu. Atrakcją wyjazdu były również wycieczki do takich miejscowości jak: Malaga, Sevilla oraz Jaen czy zwiedzanie samej Cordoby, w której spędziliśmy całe 3 tygodnie. Nabycie nowych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim pomogło nam w nawiązaniu kontaktów oraz nowych znajomości. Wrażenie jakie wywarli na nas mieszkańcy Hiszpanii sprawiło, że powrót do domu okazał się bardzo trudny. Kuchnia hiszpańska w odróżnieniu od naszej polskiej jest mniej syta ale za to bardzo pożywna i smaczna. Hiszpańskie miasta po godzinie 21 do późnej nocy tętniły życiem, można było wyjść o każdej porze nocy na spacer, pobiegać i spotkać się ze znajomymi. Hiszpański tryb pracy bardzo różnił się od polskiego. Zaczynaliśmy od 9 do 14, potem zaczynała się sjesta, która trwała do 18:00. Hiszpanie natomiast pracowali od 18 do 22. Cordoba jest to jedno z większych miast w Andaluzji, a najbardziej rozpoznawalnymi zabytkami są: Meczet i zamek Al Cazar.

W chwili obecnej Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego przygotowuje się do następnego programu związanego z mobilnością zagraniczną uczniów. Dzięki temu kolejni uczniowie będą mieli szansę   podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe co z pewnością przełoży się na ich atrakcyjność na rynku pracy.