Technik logistyk

 Charakterystyka zawodu: technik logistyk


W ofercie do wyboru dwa rozszerzenia:

- klasa mundurowa,

- tworzenie gier komputerowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

2) zarządzania zapasami;

3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

4) zarządzania gospodarką odpadami;

5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

LOGISTYK to zawód pełen wyzwań! - jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim.

LOGISTYKA to system sterowania przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Kierunek polecany jest osobom takim jak TY -  młodzieży przedsiębiorczej, potrafiącej planować, z wyobraźnią i zdolnościami organizowania wielkich przedsięwzięć.

To od CIEBIE może w przyszłości zależeć na przykład dobre zaopatrzenie wielkiego firmowego supermarketu czy sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i pomocy w sytuacji kryzysowej.

To TY możesz zarządzać transportem miejskim w wielkim mieście, czy dbać o zaopatrzenie służb porządkowych, wojska, straży pożarnej czy policji.

Kształcenie zawodowe odbywać się będzie na następujących przedmiotach:

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, Logistyka w procesach produkcji, Zapasy i magazynowanie, Dystrybucja, Procesy transportowe w logistyce, Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, Język angielski w logistyce, Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Planowanie produkcji i dystrybucji, Usługi transportowo spedycyjne, Obsługa jednostek zewnętrznych, Planowanie przepływów zasobów  i informacji, Praktyka zawodowa.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje:

 

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika logistyka. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

W ramach zawodu technik logistyk oferujemy dwa rozszeżenia:

- klasa mundurowa

- tworzenie gier komputerowych - nowość !

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Zapisz się