Technikum

Technikum - technik logistyk

Cykl kształcenia: 5 lat

 

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole - czym różnimy się od innych szkół:

 • proponujemy naukę w technikum nowoczesnego zawodu (logistyk jest uznawany jako jeden z trzech najbardziej przyszłościowych zawodów na świecie),
 • kończąc szkołę uczeń może uzyskać tytuł technika i fachową wiedzę, która jest poszukiwana na rynku pracy.
 • zapewniamy wycieczki przedmiotowe, m. in. do firm logistycznych, gdzie uczniowie mogą zobaczyć zaplecze logistyczne w praktyce,

 

 •         Jesteśmy szkołą mundurową - uczniowie noszą mundur, mają specjalne zajęcia wojskowe prowadzone przez byłego żołnierza w stopniu pułkownika (2 godziny tygodniowo), co daje odpowiednie podstawy do kontynuowania swojej kariery w wojsku czy innych służbach mundurowych,
 •         Organizujemy dla uczniów szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, a także samoobrony, technik walki wręcz - prowadzone przez profesjonalnych trenerów sportów walki,
 •         Uczniowie klas I szkół mundurowych prowadzonych przez ZDZ Katowice składają Uroczyste Ślubowanie na ręce Prezesa ZDZ Katowice - w roku szkolnym 2013/2014 ponad 250 osób składało przysięgę na Rynku w Cieszynie,
 •         Nasza szkoła została objęta patronatem Akademii Sztuki Wojennej (tak jak wszystkie szkoły mundurowe ZDZ Katowice),
 •         Wiele zajęć wojskowych realizowanych jest poza szkołą - w jednostkach mundurowych, na ściance wspinaczkowej, polu paintballowym oraz na strzelnicy. Na zajęciach wykorzystuje się repliki broni, sprzęt łączności, materiały do terenoznawstwa, sprzęt i wyposażenie indywidualne służb mundurowych. Uczniowie zdobywają w trakcie zajęć różne umiejętności przydatne w służbie wojskowej i innych formacjach mundurowych.
 • Nasza szkoła uczestniczy w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach współpracy wojska ze społeczeństwem w  przygotowaniu młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspierania działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności,
 •         Każdego roku organizowany jest 5-dniowy bezpłatny obóz wojskowy. Dla klas I obóz odbywa się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie nasi żołnierze szkolą się do misji pokojowych. Obóz stwarza możliwość spotkania się i porównania swoich umiejętności z młodzieżą innych szkół mundurowych ZDZ Katowice,
 •         Zajęcia w szkole odbywają się w salach świeżo odnowionych, wyposażonych w nowe meble oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny,
 •         Na zajęciach z języka angielskiego, języka angielskiego w logistyce języka angielskiego w logistyce, języka niemieckiego oraz informatyki obowiązuje podział na grupy,
 •         Organizujemy także zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych czy mających problemy z jakimś przedmiotem (np. z matematyki),
 •         W szkole prowadzone są także dodatkowe pozalekcyjne zajęcia wojskowe, gdzie młodzież ma możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić umiejętności przydatne w służbie wojskowej,
 •         Zajęcia WF odbywają się na basenie pływackim i sali gimnastycznej, poza tym uczniowie także korzystają z lodowiska, ścianki wspinaczkowej, siłowni, kręgielni, itp.,
 •         Dodatkowe staże w kraju i zagranicą w ramach projektów mobilności,
 •         W szkole panuje bardzo miła atmosfera, wykwalifikowanadoświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 •         Praktyka zawodowa - realizowana w firmach logistycznych w naszym regionie lub zagranicą (w ramach projektu Erasmus+),
 •         Szkoła częściowo pokrywa koszty przejazdów organizowanych w czasie zajęć, zakup biletów wstępu dla uczniów,
 •         Uczniom naszej szkoły/absolwentom przysługuje prawo do 20% zniżki na kursy organizowane przez ZDZ Katowice - np. kurs prawa jazdy,
 •         Od lutego 2014r. stosujemy wyłącznie dziennik elektroniczny - uczeń, rodzic ma możliwość bieżącego nadzorowania postępów w nauce, frekwencji, zmian w planie, zastępstw itp.,
 •         W naszej szkole nie ma rzeczy niemożliwych - jeżeli uczniowie mają ciekawy pomysł do zrealizowania, to staramy się go wcielić w życie.

Zapraszamy!

 Zapraszamy także na szkolny FanPage.