"Poznajemy rozwiązania logistyczne stosowane w Unii Europejskiej" (nr 2013-1-PL1-LEO01-37899)

       

 

Zrealizowany projekt:

"Poznajemy rozwiązania logistyczne stosowane w Unii Europejskiej" (nr 2013-1-PL1-LEO01-37899) to Projekt Mobilności zrealizowany przez Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego komponentem programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt zakładał trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Granadzie w Hiszpanii dla grupy 18 uczniów w zawodzie technik logistyk.  

Cele projektu: zapoznanie się z warunkami funkcjonowania dużych nowoczesnych europejskich firm logistycznych, wykorzystanie zdobytej dotychczas szkolnej wiedzy, poszerzenie umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole międzynarodowym, wyrabianie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, umiejętność doboru odpowiednich procesów rozładunku/załadunku, wykorzystywanego sprzętu, sposobów magazynowania towarów przy projektowaniu zintegrowanego łańcucha dostaw towarów, zapoznanie się i obsługa systemów informatycznych stosowanych w dużych firmach logistycznych, stosowanie odpowiedniej dokumentacji logistycznej, zapoznanie się i umiejętność stosowania odpowiedniej kodyfikacji partii towarów w praktyce, organizowanie transportu osób w komunikacji i związanych z tym usług, weryfikacja osobistych predyspozycji i kompetencji zawodowych oraz zaangażowania w realizację zadań, odporności na stres, zwiększenie kompetencji językowych (w tym języka zawodowego)

Okres realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.12.2014

Termin stażu: 07.09.2014 – 27.09.2014 – Granada (Hiszpania)

W ramach tego projektu młodzież we wrześniu 2014 (8 uczniów z klasy trzeciej i 10 uczniów z klasy drugiej) wyjechała na dodatkową trzytygodniową praktykę zawodową do Granady w Hiszpanii. Młodzież poznała pracę w firmach logistycznych. W tym czasie zdobyła wiele nowych umiejętności zawodowych, językowych, informatycznych i społecznych. Uczestniczyła w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, organizowała stanowiska pracy w służbach logistycznych przedsiębiorstwa, dokumentowała procesy logistyczne, brała udział we wdrażaniu procesów magazynowych, przygotowywała ładunki do przewozu i przechowania, jak również organizowała procesy transportowe. Ponadto miło spędzała czas wolny od pracy, uczestnicząc w różnych wycieczkach m.in. do Malagi, Nerja, w niższe partie gór Sierra Nevada oraz do międzynarodowego portu morskiego Motril. Projekt dał uczniom możliwość poszerzenia horyzontów i zdobycia wiedzy praktycznej, co bezpośrednio przekłada się na możliwość znalezienia przez nich zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Liczymy, że w przyszłości uda się zrealizować kolejne tego typu przedsięwzięcia.

 

Zobacz: FanPage projektu na Facebook.com