O przeglądzie

Na podstawie komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 badania jakości kształcenia artystycznego nie będą przeprowadzane.

 

Ogólnopolski przegląd plastyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby – badanie jakości kształcenia artystycznego

 

Podstawa prawna:

  • Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 607) w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Badanie jakości kształcenia oraz nadzór nad szkołami i placówkami artystycznymi sprawowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie:

Szczegóły Przeglądu określa regulamin z dnia 14 czerwca 2019 oraz komunikat CEA z dnia 30 września 2019 r.

 

Udział w Badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klasy 3 LSP

Zadania realizowane w ramach przeglądu plastycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby 2019/2020

RYSUNEK – Ujęcie całościowe rysunkowego studium postaci siedzącej.

Format 100 x 70 cm na białym kartonie (brystol), o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m² .

Technika: ołówek grafitowy (artystyczny); dopuszcza się możliwość realizacji zadania z rysunku węglem (artystycznym) pod warunkiem, że uczeń utrwali swoją pracę fiksatywą bezpieczną dla środowiska a szkoła zapewni odpowiednie warunki do wykonania tej czynności w czasie przewidzianym na realizację zadania.

MALARSTWO – Ujęcie całościowe malarskiej martwej natury.

Format 50 x 70 cm na białym kartonie (brystol) o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m², gruntowanej tekturze lub krośnie malarskim (blejtramie);

Technika: tempery lub farby akrylowe (artystyczne).

RZEŹBA – temat pracy, przygotowany i przesłany przez Centrum, zostanie przestawiony uczniom przez Zespół nadzorujący w dniu przeglądu z rzeźby, bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.

Relief – format maksymalny 20 x 15 x 5 cm;

technika: szara plastelina;

grubość nałożonej warstwy plasteliny, przygotowanej na sztywnej podkładce nie przekraczająca 2,5 cm;

do małej formy rzeźbiarskiej uczeń dołącza 1-2 szkice projektowe (A5), które zostaną poddane ocenie formalnej wraz z pracą.

 

Pliki do pobrania