Baza dydaktyczna

Oferujemy:

  • nowocześnie wyposażone pracownie,
  • liczebność klas zapewnia komfortowe warunki pracy uczniów i nauczycieli,
  • bezpłatne WI-FI na terenie szkoły
  • komplet podręczników dla uczniów do nauki w szkole,
  • pracownie komputerowe typu e-sport wraz z oprogramowaniem do profesjonalnej obróbki graficznej (pakiet Adobe),
  • bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi oraz czytnkami e-book.

Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zajęcia edukacyjne prowadzi w oparciu o własną bazę lokalową. Pracownie w szkołach młodzieżowych są wyposażone  w nowoczesny sprzęt audiowizualny jak i pomoce dydaktyczne.

- Liceum Sztuk Plastycznych - zajęcia artystyczne odbywają się w pracowniach artystycznych w szkole, w pracowniach artystycznych Filii UŚ w Cieszynie, w muzeach, na wystawach, imprezach związanych ze sztuką na terenie miasta, organizujemy także wycieczki przedmiotowe z historii sztuki do Krakowa, Warszawy, Wiednia.

       

 

       

- szkoły młodzieżowe - zajęcia z WF odbywają się na sali gimnastycznej, hali sportowej, małej sali sportowej, siłowni, basenie, lodowisku, ściance wspinaczkowej, a ostatnio nawet na kręgielni.

- Technikum logistyczne (szkoła mundurowa) - zajęcia wojskowe odbywają się na terenie szkoły, częściowo w siedzibach służb mundurowych,  na terenie miasta Cieszyna, na strzelnicach, ściance wspinaczkowej, paintball, a także odwiedzamy różne wystawy, domy pamięci, muzea na naszym terenie. Poza zajęciami młodzież bierze udział w uroczystościach państwowych, w uroczystościach organizowanych przez ZDZ Katowice, a także raz w roku wyjeżdża na 5-dniowy obóz sprawnościowo-szkoleniowy na poligonie wojskowym. Szkoła zapewnia profesjonalne wyposażenie wojskowe, z którego uczniowie korzystają podczas zajęć.