Zespół Szkół w Cieszynie

Liceum Plastyczne

Cykl kształcenia:

po gimnazjum - 4 lata

po szkole podstawowej - 5 lat

Liceum Plastyczne to szkoła dla uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chcą rozwijać swoje pasje.
Nauka obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy projektowania,
 • specjalność: techniki graficzne, specjalizacje: projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego

co pozwala absolwentom, po zdaniu egzaminu maturalnego, kontynuować naukę na wyższych uczelniach o różnym profilu nie tylko plastycznym.

Na koniec czwartej klasy zdaje się egzamin - "broni" się pracę utworzoną w ramach danej specjalności przed komisją egzaminacyjną - po zaliczeniu tego egzaminu uzyskuje się zawód: plastyk.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

W części praktycznej egzamin polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, w części teoretycznej obejmuje  zakres wiedzy historii sztuki.

Zajęcia artystyczne odbywają się w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, pracowniach komputerowych itp. na terenie szkoły, prowadzone przez doświadczoną kadrę artystów plastyków. Niektóre techniki graficzne, które są trudne do realizacji w szkole, wykonywane są w pracowniach artystycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Przeglądy Plastyczne

Uczniowie klas 3 biorą udział w Przeglądach Plastycznych w zakresie: rysunku, malarstwa i rzeźby, organizowanych przez  Centrum Edukacji Artystycznej.

Przeglądy mają na celu:
- dokonanie oceny poziomu kształcenia w przedmiotach artystycznych w zakresie
- rysunku, malarstwa i rzeźby,
- umożliwienie prezentacji uczniów,
- promocję utalentowanej młodzieży,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- wymianę w zakresie najnowszych tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole - czym różnimy się od innych szkół:

 • proponujemy naukę w liceum plastycznym artystycznego zawodu,
 • nauka w małolicznych klasach (max. 16 uczniów),
 • kończąc szkołę uczeń uzyskuje zawód plastyka,
 • zajęcia artystyczne są prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków, pracujących na co dzień w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
 • możliwość poznania pracy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie stosowane przez grafików komputerowych,
 • zajęcia w szkole odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny,
 • uczniowie w ramach zajęć odbywają bezpłatne lub częściowopłatne wycieczki przedmiotowe np. z historii sztuki do Warszawy, Wiednia,
 • szkoła zapewnia częściowo materiały plastyczne (podłoża rysunkowe/malarskie oraz narzędzia rysunkowe itp.)
 • uczniowie nie muszą nosić książek - w sali mają zakupione przez szkołę książki, z których korzystają podczas zajęć,
 • organizujemy także zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych czy mających problemy z jakimś przedmiotem (np. z matematyki),
 • zajęcia WF odbywają się na sali gimnastycznej, na basenie pływackim (przy UŚ w Cieszynie), poza tym uczniowie także korzystają z lodowiskasiłowni, fitness, ścianki wspinaczkowej, kręgielni itp.,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych imprezach związanych ze sztuką na terenie Cieszyna i nie tylko,
 • dla uczniów organizowane są plenery malarskie,
 • możliwość brania udziału w stażach w ramach projektów europejskich organizowanych przez szkołę (wyjazdy zagraniczne),
 • w szkole panuje bardzo miła atmosfera, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów ze znajomości różnych programów graficznych,
 • naszym uczniom poza zajęciami proponujemy także dodatkowe zajęcia z rzemiosła artystycznego.

Aby można było zapisać się do szkoły, trzeba zdać egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej - egzamin ten jest wymagany w tego typu szkole, jednak proszę nie traktować tego egzaminu jako bariery nie do przejścia - w miłej atmosferze będziesz musiał zaprezentować próbkę swojego talentu. Za wykonane prace i rozmowę o sztuce można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Jeżeli brałeś udział w konkursach plastycznych, to przynieś potwierdzenie osiągnięć .

Jeżeli masz ciekawe prace, które chciałbyś pokazać, zabierz je także na egzamin.

Serdecznie zapraszamy !

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA