Warunki rekrutacji 2024/2025

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum Sztuk Plastycznych, Branżowa Szkoła I Stopnia)

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne na stronie Internetowej i sekretariacie)
  • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • wpłacenie wpisowego 

*) dla zawodów:

- technik logistyk mundurowy:

2 przedmioty wybrane z następujących: język obcy, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

- technik logistyk- tworzenie gier komputerowych:

informatyka oraz 1 przedmiot z: język obcy, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

- magazynier logistyk:

informatyka oraz 2 przedmioty z: język obcy, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

- plastyk:

plastyka, informatyka lub technika oraz 1 przedmiot z: język obcy, fizyka, chemia, geografia, historia.

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie klas pierwszych w zawodach:

  • Technikum:

- technik logistyk (klasa mundurowa) – 16 miejsc,

przedmioty rozszerzone: język angielski

- technik transportu kolejowego - 16 miejsc;

przedmioty rozszerzone: język angielski

  • Branżowa Szkoła I Stopnia:

- magazynier- logistyk – 12 miejsc

  • Liceum Sztuk Plastycznych:

- plastyk: techniki graficzne,

spec.: projektowanie graficzne/techniki druku artystycznego – 24 miejsca

przedmioty rozszerzone: język angielski, historia sztuki