o szkole

 

•Szkoła znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie (wynajmujemy pomieszczenia),

•Szkoła istnieje od 1997 roku i prowadzi kształcenie dla dorosłych,

•Od roku szkolnego 2012/2013 w swojej ofercie ma także szkoły dla młodzieży,

•Wszystkie prowadzone szkoły to szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej,

•Organem prowadzącym szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.