Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Cieszynie

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: plastyk, technik logistyk, technik spedytor, technik cyfrowych procesów graficznych, , technik BHP, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, liceum ogólnokształcące.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Plac Londzina 3 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

Deszczowy Puchar

19.09.2017

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH WCIĄŻ TRWA!

19.09.2017

Konkurs z języka angielskiego

18.09.2017

AKT NADANIA TYTUŁU UCZNIA

15.09.2017

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

5.09.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2017