Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Cieszynie


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: plastyk – techniki graficzne, technik logistyk, technik spedytor, magazynier - logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dla najlepszych stypendia i nagrody, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia, zniżki na kursy ZDZ do 20 %.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską, ciekawe wyjazdy i wycieczki szkolne oraz miłą atmosferę.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Kochanowskiego 8 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

Zapraszamy na Dni Otwarte !

18.03.2019

Dzień otwarty na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

15.03.2019

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Dąbrowie

14.03.2019

Warsztaty artystyczne dla młodzieży

8.03.2019

Do służby?

7.03.2019

Cieszyńskie Technikum ZDZ w Katowicach w rankingu "PERSPEKTYWY"

5.03.2019