Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Cieszynie

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: plastyk, technik logistyk, technik spedytor, technik cyfrowych procesów graficznych, , technik BHP, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, liceum ogólnokształcące.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Plac Londzina 3 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

UZBROJONA

23.11.2017

U CIESZYŃSKICH STRAŻNIKÓW

20.11.2017

GOŚCINNIE W ZAKŁADZIE KARNYM

17.11.2017

Warsztaty w Domu Narodowym

15.11.2017

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

13.11.2017

Finał Olimpiady z pierwszej pomocy przedmedycznej

10.11.2017