Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Cieszynie


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: plastyk – techniki graficzne, technik logistyk, technik spedytor, magazynier - logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dla najlepszych stypendia i nagrody, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia, zniżki na kursy ZDZ do 20 %.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską, ciekawe wyjazdy i wycieczki szkolne oraz miłą atmosferę.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Kochanowskiego 8 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wirtualny Dzień Otwarty UŚ

4.06.2020

Wytyczne odnośnie działalności biblioteki szkolnej ( opracowane na podstawie rekomendacji BN, MEN, GIS, MZ)

2.06.2020

MATURA, EGZAMIN ZAWODOWY - Wytyczne dla zdających

1.06.2020

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020

25.05.2020

Webinaria na ostatniej prostej przed maturą!

18.05.2020

Wirtualne Targi Książki

7.05.2020