Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Zespół Szkół w Cieszynie

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: plastyk, technik logistyk, technik spedytor, technik cyfrowych procesów graficznych, , technik BHP, technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, liceum ogólnokształcące.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Plac Londzina 3 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

NABÓR WCIĄŻ TRWA! ZAPISZ SIĘ!

27.07.2017

Zatrudnimy nauczyciela do przedmiotów zawodowych

24.07.2017

Spotkanie organizacyjne dla klas pierwszych

20.07.2017

Wykaz podręczników dla klas I Liceum Plastycznego na rok szkolny 2017/2018

18.07.2017

Wykaz podręczników dla klas I Technikum Logistycznego na rok szkolny 2017/2018

18.07.2017

Harmonogram egzaminów poprawkowych

6.07.2017