Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Cieszynie


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: plastyk – techniki graficzne, technik logistyk, technik spedytor, magazynier - logistyk.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, dla najlepszych stypendia i nagrody, dodatkowe zajęcia umożliwiające rozwijanie zainteresowań ucznia, zniżki na kursy ZDZ do 20 %.
Zapewniamy
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do Internetu,  profesjonalną kadrę nauczycielską, ciekawe wyjazdy i wycieczki szkolne oraz miłą atmosferę.

Zespół Szkół w Cieszynie

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Kochanowskiego 8 , 43-400 Cieszyn

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wystawa obrazów w siedzibie Komendy Policji w Cieszynie

12.06.2019

W komendzie Policji.

11.06.2019

Obóz w Centrum!

9.06.2019

XIV Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych

7.06.2019

Leśno-wodny poligon.

7.06.2019

Wyróżnienia dla uczniów Liceum Plastycznego w XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Portret Rodzinny”

7.06.2019