Wykaz szkół i kierunków kształcenia - cieszyn

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Magazynier-logistyk

50 zł

100 zł

Zapisz się

Liceum Plastyczne

Plastyk spec. techniki graficzne

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technikum

Technik Logistyk z innowacją tworzenia gier komputerowych

50 zł

140 zł

Zapisz się

Technik logistyk - klasa "Mundurowa"

50 zł

140 zł

Technik spedytor

50 zł

140 zł

Szkoła Policealna

Technik BHP

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik administracji

50 zł

150 zł

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

50 zł

150 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Organizacja transportu (AU.32.)

50 zł

170 zł

Zapisz się