Wizyta przedstawicieli cieszyńskiej Akademii WSB.

19.11.2023

Klasa III Logistyka zakończyła tydzień spotkaniem z przedstawicielami cieszyńskiego Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB.

Wstęp stanowiła prezentacja uczelni i możliwości studiów, po której dr Dariusz Szydłowski poprowadził zajmujący wykład na temat cyberprzestępczości stanowiącej współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli.