Uczniowie Technikum Logistycznego w Hucie Trzyniec.

6.11.2023

Dzięki uprzejmości dyrekcji oraz emertowanym pracownikom Huty w Trzyńcu, młodzież z klas IV i V Technikum Logistycznego, miała możliwość poznać proces produkcji stali.

HUTA TRZYNIEC zalicza się do zakładów przemysłowych o najdłuższej tradycji w produkcji hutniczej na terenie Republiki Czeskiej. Zakład został założony w 1839 roku przez Izbę Cieszyńską, której właścicielem był arcyksiąże Karol Habsburski. Początki produkcji hutniczej w Trzyńcu związane są z produkcją odlewniczego żelaza w drewnowęglowych wielkich piecach. Korzystne położenie huty, połączenie z Koszycko-Bohumińską magistralą kolejową, stały dostęp do surowców naturalnych pozwolił w latach 70-ch minionego wieku skoncentrowć produkcję hutniczą właśnie w okolicy Trzyńca.

Huta Trzyniec jest dzisiaj hutniczym zakładam z zamknietym procesem produkcji, którego głównym programem produkcyjnym są długie wyroby walcowane. Zmiana systemu politycznego w Czechosłowacji w 1989 roku doprowadziła do stopniowej prywatyzacji Huty. W1991 roku Huta Trzyniec została przekształcona w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. W latach 1994-1996 udział kapitałowy państwa w hucie był stopniowo obniżony. Od 1996 roku państwo nie jest już właścicielem zakładu, a jej największym udziałowcem jest Spółka Akcyjna MORAVIA STEEL.

Kilka ciekawostek:

1906 Roku została uruchomiona piersza na świecie zelektryfikowana walcownia;

Podczas swojej działalności HT wyprodukowała około 180milionów ton stali;

98,95% o tyle zmniejszyły się emisje pylów w porównaniu do wartości z roku 1980;

157 000 km Tory kolejowe wykonane z szyn produkowanych przez HT w całej swojej historii produkcji prowadziłyby cztery razy dookoła świata;

Maksymalna prędkośc drutu, z jaką przechodzi przez linię walcowniczą, porównywalna jest do prędkości samochodu Bugatti Veyron;

Pochodząca z 1887 roku najstarsza zachowana szyna, pochodzi z produkcji Huty Trzyniec.