Strzelecko-taktyczny dzień 3. Logistyka.

28.10.2023

Pod dowództwem kpr. ucz. Piotra Żertki klasa 3. wyruszyła na leśny poligon „Hubertusa” w Goleszowie kończąc strzelecko-taktyczne dni Logistyków w I semestrze.

Uczniowie doskonalili umiejętności w posługiwaniu się pistoletami i karabinkami, opanowywali nowe czynności do strzelania z pistoletu oraz występowali w rolach osób funkcyjnych zabezpieczenia strzelania.

Rozpoczęliśmy od strzelania w postawie stojącej frontalnej oburącz z wyposażeniem i sprzętem wojskowym.

Miano strzelców dnia wywalczyli kpr. ucz. Piotr JANIK z wynikiem 10/10 trafień, 83/100 pk, kpr. ucz. Amelia WALICZEK 9 trafień, 51 pkt.

Końcowym akcentem dnia taktycznego było ćwiczenie w miotaniu granatami stojąc z miejsca na celność do transzei na 15 m.