Spotkania integracyjne klas 1.

18.09.2023

W godz. 8:20 - ok. 14:30, w dniach 20 września (środa) dla klas 1TL i 1BM oraz 21 września (czwartek) dla klasy 1LSP organizowane są spotkania integracyjne (wycieczka) na terenie placu paintballowego w Cieszynie, ul. Zamarska 103A.

W programie: gry taktyczne (paintball), przeciąganie liny, konkurs rzutu granatami na celność, ognisko.

Ubiór:

Klasa 1TL – umundurowanie (bez pasa głównego) lub ubiór „sportowy - roboczy”;

Klasy 1BM, 1LSP – ubiór „sportowy - roboczy”, obuwie na twardej podeszwie.

Wyposażenie obowiązkowe: legitymacja szkolna, mały plecak lub worek z „uszami”.

Na własne potrzeby: drugie śniadanie oraz na ognisko (kiełbaski, pieczywo), po kilka listków papieru toaletowego i ręcznika papierowego.

W paintball-u udział mogą wziąć jedynie uczniowie posiadający pisemną zgodę rodzica/opiekuna, uczniowie nieobecni muszą dostarczyć Oświadczenie i zapoznać się z Regulaminem wycieczki najpóźniej na zbiórce do wycieczki.

Zbiórka do zajęć godz. 8:20 – po przybyciu stawić się do pomieszczenia K-1 (parter budynku-dyżurka) po zaopatrzenie: woda, artykuły żywnościowe, sprzęt do konkursu, plecak sanitarny.

Po pobraniu zaopatrzenia: zbiórka na parkingu pomiędzy Urzędem Miasta a Szkołą (w dwuszeregu - twarzami do przystanku autobusowego).