Nadaję P... tytuł Ucznia.

12.09.2023

Uroczyście przebiegały również inauguracyjne Zajęcia wojskowe w liczącej 27. uczniów klasie 1. Technikum.

Kolejny, już dwunasty rocznik logistyków, po krótkim treningu z zasad zachowania się w wystąpieniach indywidualnych otrzymał akty nadania tytułu ucznia Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz oznaki stopni uczniowskich.

Uczniowie otrzymali również pakiet materiałów do zapoznania się przed kolejnymi zajęciami oraz druki organizacyjne do wypełnienia.