Logistycy gośćmi cieszyńskiego 133. blp WOT.

16.11.2023

W deszczową środę logistycy z klasy 3. wymaszerowali do cieszyńskiego 133. batalionu lekkiej piechoty WOT na zapoznanie z jednostką i ćwiczenia praktyczne.

Po przywitaniu z prowadzącymi zajęcia przystąpiliśmy do zajęć, których tematykę stanowiło zapoznanie z indywidualnym sprzętem i wyposażeniem oraz bronią osobistą, indywidualną i zespołową.

Ostatni punkt programu wizyty stanowiła informacja o procedurach naboru, wymaganiach wobec kandydatów, formach i toku służby żołnierzy WOT.

Pełni wrażeń, pożegnaliśmy instruktorów i przemaszerowaliśmy ulicami miasta do szkoły.