4. wyjeżdża do cieszyńskich strażaków.

20.01.2024

Logistycy z IV klasy wyjechali do cieszyńskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Przyjął nas zastępca dowódcy jednostki, który przedstawił: organizację i zadania PSP, taktykę działań pożarowych i ratowniczych, przebieg służby strażaków zawodowych oraz wymagania wobec kandydatów do służby.

Następnie otworem stanęło przed nami pomieszczenie punktu alarmowania oraz zgromadzone w remizie lśniące, gotowe do natychmiastowego użycia, różnorodne wozy bojowe i sprzęt strażaków.

Gościnni gospodarze zaprezentowali wyposażenie pojazdów oraz możliwości i sposoby jego wykorzystania, a uczniowie sprawdzali się w roli użytkowników.