4. w Dniu Bezpieczeństwa Narodowego cieszyńskiej Akademii WSB.

19.12.2023

Logistycy z 4. Technikum pod dowództwem st. kpr. ucz. Michała Gabzdyla przemaszerowali do cieszyńskiej siedziby Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB na Dzień Bezpieczeństwa Narodowego.

W wydarzeniu skierowanym do uczniów szkół średnich, prócz nas, udział wzięli przedstawiciele sześciu placówek z południa województwa śląskiego

Po krótkiej prezentacji uczelni i jej dokonań, mogliśmy z bliska poznać specyfikę służby: Wojska, Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

W każdych zajęciach, niepostrzeżenie przechodziliśmy do ćwiczeń praktycznych, w które tak się angażowaliśmy, że zaskakiwał nas koniec czasu przewidzianego na spotkanie.

Na finał poznaliśmy możliwości i skutki użycia psa służbowego jako środka przymusu bezpośredniego.

Wzbogaceni o kolejne doświadczenia i wiedzę wyruszyliśmy w drogę powrotną do szkoły.