1. z wizytą u cieszyńskich strażników miejskich.

13.05.2024

Uczniowie klasy I Technikum na swoje kolejne Zajęcia wojskowe stawili się w siedzibie Straży Miejskiej w Cieszynie.

Inaugurację pobytu stanowiła prezentacja zadań i organizacji cieszyńskiej straży, uprawnienia strażników oraz efekty ich pracy.

Po wprowadzeniu poznawaliśmy elementy technicznego zabezpieczenia działań strażników.