ogólnopolski-przegląd-wyróżnionych-prac-dyplomowych-absolwentów-szkół-plastycznych

27.10.2023

Makroregion południowo-zachodni od lat prezentuje w Częstochowie wybrane, uznane za najlepsze na egzaminachdyplomowych prace uczniowskie.

Niezmiennie, od kilkudziesięciu lat, jest to możliwość prezentacji efektów pracy- absolwenta i szkoły, szansa na promocję naszych środowisk.  Szkoły plastyczne mają możliwość, ale też powinność zaprezentowania tego, co stanowi nadrzędną ich wartość: kształcenia do zawodów artystycznych w dziedzinie sztuk stosowanych, zawodów kreatywnych.

Organizatorzy przeglądu, dają nam możliwość przyjrzeć się rezultatom prac Promotorów, Uczniów całych społeczności szkolnych. Prezentowane prace zawdzięczają swoją różnorodnością, dojrzałością, rozwiązaniami artystycznymi oraz inwencją bardzo młodych plastyków.

Wszystkim uczestnikom sedecznie gratulukemy!!!

Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych jest organizowany przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, którego dyrektorem jest Pan PAWEŁ KOLMAS.