Wycieczka edukacyjna do Krakowa klas III i IV NLSP w Cieszynie w dniu 05.10. 2021

8.10.2021

Celem wycieczki była wizyta w Muzeum Narodowym w Krakowie i zwiedzanie wystawy Polskie style narodowe a także odwiedziny w Nowohuckim Centrum Kultury, gdzie prezentowana jest wystawa konkursowa Word Press Photo oraz stała ekzpozycja malarstwa Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy - Gracza. Wycieczka miała przede wszystkim cel edukacyjny - uczniowie w ramach egzaminu dyplomowego z historii sztuki muszą zrecenzować istotne wydarzenie artystyczne, w którym uczestniczyli, dlatego szkoła stara się organizować wyjazdy na ważne wystawy aby umożliwić uczniom bezpośrednie doświadczanie sztuki, a także wyrobić nawyk uczestnictwa w kulturze.