Robocze święto bielskich spadochroniarzy.

9.10.2021

Przedstawiciele klas 3. Logistyka wybrali się z wizytą do świętujących żołnierzy 18. bielskiego batalionu powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka.

Licznie przybyłym grupom dzieci i młodzieży przedstawiono bazę szkoleniową i teren jednostki, umożliwiono praktyczne zapoznanie się z różnymi typami broni, pojazdów i sprzętu bielskich spadochroniarzy oraz różnych służb mundurowych.

Część uroczystą stanowił apel z okazji święta jednostki oraz defilada rzutu pieszego batalionu.

Następnie w dynamicznym pokazie technik walki wręcz spadochroniarze zaprezentowali swój żołnierski kunszt, a na finał plac apelowy jednostki wypełniła liczna grupa miłośników motocykli na swych warczących „rumakach”.