Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum Plastyczne, Braanżowa Szkoła I Stopnia)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego

 

DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego

Policealne Studium Zawodowe

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego