Olimpiada „4 minuty, które decydują o życiu” 2019

25.10.2019

Tegoroczna, ósma edycja olimpiady, miała swój finał 8 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Celem programu było wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy, tak potrzebne w codziennym życiu. Ważnym założeniem olimpiady było kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych, jak również promocja pozytywnych liderów młodzieżowych. Szkołę reprezentowali wyłonieni w etapie szkolnym najlepsi uczniowie: Natalia Żyła i Filip Krzywoń oboje z klasy 2TL. Frekwencja udziału szkół ponadpodstawowych naszego powiatu była, jak zwykle bardzo duża, do konkursu zgłosiło się aż 16 drużyn szkolnych, łącznie 32 uczniów szkół z 14 opiekunami szkolnymi i 4 uczniami rezerwowymi. Nad przebiegiem zadań konkursowych, tak praktycznych, jak i teoretycznych czuwało profesjonalne Jury w składzie: przedstawiciele Firmy Medres S.C. z Zabrza. Uroczystego otwarcia olimpiady dokonała Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan. Program koordynowała Barbara Kłosowska - Kierownik Biura Promocji Zdrowia, która powitała uczestników, przedstawiła członków Jury i omówiła procedurę przebiegu olimpiady. Pierwszym etapem programu było pisanie testu, składającego się z 20 pytań. Potem uczniowie w drużynach wg wylosowanej kolejności wykonywali zadania praktyczne. Duże ożywienie i ciekawy klimat wprowadzili członkowie jury, symulując zdarzenia w wylosowanych przez uczniów zadaniach. Suma zdobytych punktów, pozwoliła ostatecznie wyłonić zwycięskie drużyny.