"Nadaję P... tytuł Ucznia".

9.09.2020

Uroczyście przebiegały inauguracyjne Zajęcia wojskowe liczącej 23. uczniów klasy 1. Technikum.

Kolejny, dziewiąty rocznik logistyków, po krótkim treningu z zasad zachowania się w wystąpieniach indywidualnych otrzymał akty nadania tytułu ucznia Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Uczniowie otrzymali również pakiet materiałów do zapoznania się przed kolejnymi zajęciami oraz druki organizacyjne do wypełnienia.