Logistycy "szumią" w eterze

12.10.2021

Podsumowaniem cyklu tematycznego Zajęć wojskowych klasy 2. Technikum poświęconego łączności w służbach mundurowych było ćwiczenie praktyczne w terenie.

Uczniowie pracując w kierunkach łączności i zespołach doskonalili posługiwanie się radiotelefonami. Sprawdzali umiejętności w nawiązywaniu i prowadzeniu korespondencji, przekazywaniu sygnałów, posługiwaniu się tabelą kodową i mapą oraz sprawdzaniu tożsamości korespondenta.

Zajęcia były również okazją do doskonalenia wykonywania czynności pobierania i zdawania broni i sprzętu z magazynu, ładowania i rozładowania broni oraz musztry indywidualnej i zespołowej.