Uprawnienia i certyfikaty dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW I CERTYFIKATÓW, KTÓRE UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ DODATKOWO UZYSKAĆ PODCZAS NAUKI W SZKOLE.

SPECJALNA ZNIŻKA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZDZ!

KLASA

NAZWA KURSU

WYKAZ UKIEJĘTNOŚCI I UPRAWNIEŃ UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIA

I

Pierwsza Pomoc

- Umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia (wypadku)- znajomość łańcucha ratunkowego.

- Umiejętność rozróżnienia stanów zagrożenia zdrowia i życia (np. złamania, rany, krwotoki, omdlenia) i udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej

II

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Kurs zakończony egzaminem przeprowadzanym w akredytowanym przez PTI Laboratorium ECDL.

- podniesienie umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych m.in.: MS WORD, EXCEL

II, III

Prawo Jazdy kat. B

Przygotowanie do egzaminu państwowego w WORD.

III, IV

Obsługa wózka widłowego

Przygotowanie do złożenia egzaminu w UDT.

Umiejętności:

- obsługi wózka widłowego

- wymiany butli w wózkach widłowych

I, II

Obsługa kasy fiskalnej

- Umiejętność posługiwania się kasami fiskalnym

- Umiejętność wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych