KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

13.03.2020

W OKRESIE OD 12 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 ROKU (czas może ulec zmianie) uczniowie nie przychodzą do szkoły. Wszystkie informacje będą podawane przez e-dziennik. Bieżące zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej (wiadomość poniżej).

UCZNIU!

1)   Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

2)   Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. / W okresie od 12 marca do 25 marca (czas może ulec zmianie) 2020 roku nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej, tzn. otrzymasz materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS, ewentualnie jako zadania domowe obowiązujące po powrocie do szkoły. W przypadku potrzeby możesz porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny w czasie, który wskażą Ci prowadzący zajęcia/. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

3)    Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

RODZICU!

1)    Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole./ W okresie od 12 marca do 25 marca (czas może ulec zmianie) 2020 roku nauczyciele będą prowadzić zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej, tzn. uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne, linki, zadania, inne do wykonania na platformie LIBRUS, ewentualnie jako zadania domowe obowiązujące po powrocie do szkoły. W przypadku potrzeby uczniowie mogą porozumiewać się z nauczycielami pisemnie poprzez dziennik elektroniczny w czasie, który wskażą im prowadzący zajęcia/. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

2)    Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

3)    Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane ze szkoły.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O ŚLEDZENIE KOMUNIKATÓW NA E-DZIENNIKU I STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY