Dyrekcja

 

dyrektor: mgr Barbara Nawrat

zastępca dyrektora: mgr inż. Aneta Jurga

pedagog szkolny: mgr Elżbieta Kiedroń-Fałat