Dyrekcja

 

dyrektor: mgr Barbara Nawrat

zastępca dyrektora: inż. Aneta Jurga

 

pedagog szkolny: mgr Elżbieta Kiedroń-Fałat