Do służby?!

10.12.2019

 

Kwalifikacja wojskowa, formy służby i szkolnictwa wojskowego oraz wymogi stawiane kandydatom do służby w Siłach Zbrojnych RP były tematami spotkania uczniów klasy III Technikum z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej.