2. mierzą, liczą, ustalają.

9.10.2020

W promiennym słońcu klasy 2. Logistyka ćwiczyły „czytanie” mapy oraz jej orientowanie topograficzne, mierzyły odległości „na oko” i weryfikowały je pomiarami na mapie.

Uczniowie poznawali budowę i zasady korzystania z busoli, ćwiczyli praktycznie jej wykorzystanie – ustalali kierunki i strony świata oraz w „towarzystwie Floriana” mierzyli azymuty na historyczne obiekty Cieszyna.