Technik spedytor

 Charakterystyka zawodu: technik spedytor

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może podejmować pracę w branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacyjnej. 

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali jedną kwalifikację

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika spedytora. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zapisz się