Warunki rekrutacji 2021/2022

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum Sztuk Plastycznych, Branżowa Szkoła I Stopnia)

Po szkole podstawowej

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne na stronie Internetowej i sekretariacie)
  • wydruk wniosku z logowania w Vulcanie
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • wpłacenie wpisowego 


W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie klas pierwszych w zawodach:

  • Technikum:

- technik logistyk (klasa mundurowa) – 26 miejsc,

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

  • Branżowa Szkoła I Stopnia:

- magazynier- logistyk – 20 miejsc

  • Liceum Sztuk Plastycznych:

- plastyk: techniki graficzne,

spec.: projektowanie graficzne/techniki druku artystycznego – 30 miejsc

przedmioty rozszerzone: język angielski, historia sztuki