Warunki rekrutacji 2020/2021

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (Technikum, Liceum Plastyczne, Branżowa Szkoła I Stopnia)

Po szkole podstawowej

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • wpłacenie wpisowego 


W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie klas pierwszych w zawodach:

  • Technikum:

- technik logistyk (klasa mundurowa) – 26 miejsc,

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

- technik logistyk z innowacją tworzenia gier komputerowych – 14 miejsc,

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

- technik spedytor – 14 miejsc,

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

  • Branżowa Szkoła I Stopnia:

- magazynier- logistyk – 20 miejsc

  • Liceum Plastyczne:

- plastyk: techniki graficzne,

spec.: projektowanie graficzne/techniki druku artystycznego – 30 miejsc

przedmioty rozszerzone: język angielski, historia sztuki