Finał konkursu - "Sztuka cenniejsza niż złoto"

15.01.2018

Uczniowie klasy III Niepublicznego Liceum Plastycznego w Cieszynie przy ZDZ
w Katowicach: Martyna Dąbek i Nataniel Dziadzia zakwalifikowali się do finału IV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy z historii sztuki "Sztuka Cenniejsza niż Złoto". Tegoroczna edycja tego bardzo prestiżowego konkursu, przeznaczonego dla uczniów szkół artystycznych, miała tytuł "Poranek Awangardy".

Konkurs obejmował etap szkolny, polegający na napisaniu eseju pod tytułem "Formiści – poranek awangardy", następnie wyłonionych zostało 12 finalistów na szczeblu ogólnopolskim, w tym nasza dwójka z Cieszyna, którzy 11 stycznia pojechali do Warszawy, do Muzeum Narodowego,
gdzie konkurs się odbywał, by wziąć udział w etapie ogólnopolskim. Obejmował on test z wiedzy
na temat historii awangardy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym i prezentację  polegającą na konfrontacji dwóch wybranych przez uczestnika dzieł lub postaw twórczych, określających znaczenie polskich formacji awangardowych Dwudziestolecia Międzywojennego dla sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Prezentacja mogła przyjąć dowolną formę artystyczną np. scenki teatralnej, happeningu, prezentacji multimedialnej itp. Martyna namalowała obraz, będący pastiszem dzieła Tytusa Czyżewskiego i Zygmunta Waliszewskiego, a Nataniel skonfrontował postawę twórczą Rytmistów i łódzkiej awangardy, posługując się przygotowaną mapą mentalną.

Choć nasi reprezentanci nie stanęli na podium, cieszy fakt znalezienia się wśród 12 wybranych z całej polski miłośników sztuki.